Home
Úvodná stránka
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Forums
Fórum
Your Account
Váš účet
Navigačné menuKto je online
Momentálne je 70 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu


Vybrané chorálové fantázie pre organ M. Regera
Hra na organe Organové dielo nemeckého neskororomantického majstra Maxa Regera (1873 Brand – 1916 Lipsko) je už od svojho vzniku predmetom mnohých diskusií a polemík. Cieľom tejto štúdie nie je ich iluzórne ukončenie apodiktickým stanovením téz a definitívnym zodpovedaním otázok. Ide v nej skôr o jeden z možných pohľadov na vývoj komponistovho hudobného myslenia a jazyka cez vybrané diela rozličných tvorivých období. Fakt, že sú nimi práve chorálové fantázie pre organ by mohol napomôcť celkovému videniu v smere autorovej previazanosti na (najmä evanjelickú) duchovnú hudbu. V súčinnosti s Regerovým variačným cítením a myslením  je totiž práve táto previazanosť spolu s vedomým nasledovaním Bacha a jeho štýlu (s ktorým evidentne súvisí), jednou z najpodstatnejších determinánt formovania skladateľovho kompozičného jazyka.

Polemiky o Regerovej tvorbe (napr. Walcha) majú svoj možný prameň predovšetkým v tvrdeniach o príliš zložitej polyfónnej štruktúre jeho skladieb, chromatike  a alteráciách, o akejsi výrazovej predimenzovanosti, ktoré sú vraj často použité na úkor umeleckej presvedčivosti. Na tomto mieste sa žiadajú otázky: je účelné obetovať živú existenciu čo len jedného cenného diela na účet podobného konštatovania? Hlásateľov názoru o triviálnosti tejto hudby sa treba spýtať, či to nie je práve vzrušujúci balans na hrane triviálnosti a „pravého umenia“, ktorý nás dnes – vnímajúc kultúru na konci tisícročia – skutočne zaujme. Poznanie, že v niektorých Regrových kompozíciách sú vyššie spomenuté efekty využité možno nad rámec nutnosti, nepredpokladá absenciu jeho plnohodnotných a cenných diel. Koniec-koncov v rokmi overených hodnotách symfonickej, oratórnej, či opernej hudby sa dá nájsť viacero v istom smere „regerovských“ pararel (Čajkovský, Rossini, Mahler a pod.). Najlepším dôkazom týchto tvrdení je však pretrvávajúca inerpretačná a poslucháčska obľúbenosť Regerovej tvorby, ktorú registrujeme aj v súčasnosti.
Fantázia na chorál „Ein feste Burg ist unser Gott“ op. 27 je jedným z prvých skladateľových počinov na poli chorálovej fantázie pre organ. Napriek tomu však v nej už zreteľne cítime osobitý regerovský štýl práce s témou a presvedčivosť vedomého nadväzovania na hudbu J.S. Bacha.
Úvodná krátka pedálová intráda poslucháča okamžite vovádza do atmosféry skladby, vychádzajúcej z extatického charakteru chorálu ako inšpiračného zdroja. Aj v tejto fantázii (rovnako ako v ďalších) však chorál nie je len primárnou inšpiráciou a „popudom“ pre komponovanie; je východiskom a zároveň jednou z najdôležitejších determinánt skladby. Môžeme to vypozorovať hneď z prvých dvoch akordov prerušujúcich úvodné krátke pedálové sólo a predchádzajúcich expozícii prvého verša chorálu. Akordy C-dur a nasledujúci D-dur totiž vynikajúco vystihujú slávnostnosť a súčasne upozorňujú na modálny pôvod melódie. Quasi modálny sled jednoduchých homofónnych „secco“ akordov naznačuje, že s prehnanou chromatikou a kontrapunktom to konkrétne v tejto Regerovej skladbe asi až také zlé nebude. Homofónne akordické spoje znejúce v harmonizácii chorálu, v súčinnosti so šestnástinovými postupmi, vychádzajúcimi z úvodnej hudby v pedáli, slúžia totiž ako základný kompozično-tektonický prostriedok. Previazanosť s Bachom môže naznačiť napr. rozložený durový akord v siedmom takte (“Komm´ heiliger Geist“, Prel. a fúga G-dur, BWV 541). Chorál je v skladbe prítomný prakticky neustále. „Odsadenia“ melódie sú vypĺňané melodickými úsekmi v nálade úvodu, alebo homofónnymi sledmi akordov.
V takte 88. sa charakter zrejme v súvislosti s obsahom textu zmení. Imitačná práca so šestnástinovými melodickými postupmi postupne skladbu vygraduje až ku záveru. Tu sa znovu vracajú slávnostné „secco“ akordy z úvodu, ktorými sa tok hudby uzavrie.   
Celkovo možno túto fantáziu charakterizovať ako vydarený, náladu chorálu vynikajúco vystihujúci celok. Dynamická jednoliatosť (prakticky ustavičné forte až po záver) spolu so zachovaním chorálneho priebehu (plynulá veršová postupnosť) akcentujú kompaktnosť diela.  
Do istej miery odlišným spôsobom spracovania sa vyznačuje fantázia „Freu dich sehr, o meine Seele“ op. 30. Naznačuje to hneď úvodný diel, v ktorom je reccitativ striedaný quasi pravidelnými homofónnymi akordami navodzujúcimi atmosféru chorálu. V jeho závere prichádza krátka expozícia fúgy (ppp), prerušená náhlym vpádom akordov (fff), ktorý však vzápätí strieda znovu piano.
Nasleduje trio, v ktorého strednom hlase sa nachádza melódia chorálu. Neskorší štvorhlas s cantom v sopráne vyúsťuje do bohatej polyfonickej faktúry.
Záverečné slávnostné akordy „regerovsky“ triumfálne ukončujú skladbu.  
V tejto fantázii je zreteľný pokrok v kompozičnej práci. Vidieť a počuť to najmä vo voľnejšom spôsobe spracovania chorálu (introdukcia, medzihry, bohatšia polyfonická zložka atď.).
„Wie schön leucht´t uns der Morgenstern“ je chorál, ktorý spracúva Reger vo svojom opuse 40 Nr. 1.
Rozsahovo dosiaľ najveľkorysejšie koncipované dielo prichádza s čoraz voľnejším kompozičným prístupom v spracovaní chorálnej témy.       
Samotné úvodné introduzione už je vlastne fantáziou, alebo akousi „improvizačnou“ predohrou, pripravujúcou nástup chorálu. Ten zaznie v tenore (pp) a upozorňuje naň aj náhla zmena štruktúry. Po medzihre v rovnakej nálade nasleduje melódia tentoraz v sopráne.
Faktúra je badateľne zhusťovaná častejšími šestnástinovými postupmi, keď sa v pedáli objavuje zaujímavo upravená melódia cantu, „zlomená“ oktávovým posunutím chorálneho tónu. V takte 94. sa navyše začína päťhlas. Fúga (takt 121.) je v doterajších Regerových chorálových fantáziách novinkou. Je to však novinka, ktorá sa dala očakávať už  z predchádzajúcich náznakov expozície fúgy vo „Freu dich...“, ale samozrejme aj z celkovej regerovskej motivicko-tematickej práce, ktorá ku kontrapunktu jednoducho inklinuje. Táto afinita k polyfónii    
je jedným z hlavných znakov Regerovho kompozičného nasledovníctva svojho veľkého vzoru – J.S. Bacha.
Podobné miesta akým je takt 151., kedy do sextových pararelizmov prichádza vo fúge kontrapunktickým pradivom sprevádzaná téma (5. strofa chorálu), zvýrazňujú „programový“ zámer hudby. Ide tu o  evidentné hudobné vyjadrenie textu.
Súznením chorálu s kontrapunktujúcimi hlasmi vygradovaná fúga vyúsťuje do mohutného záveru, v ktorom sa dajú sledovať prvky využité dokonca až v opuse 135/b (napr. dvojitý trilok v takte 180.) A to je jeden z možných znakov, podľa ktorých sa dá usudzovať, že Regerov vrcholný štýl bol ovplyvnený popri tvorbe symfonických variácií aj organovými chorálovými fantáziami.    
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ op. 52. No 2. je titul poslednej skladby, ktorou sa zaoberá tento komparatívny pohľad na tvorbu organových fantázií Maxa Regera.
Oproti predchádzajúcim dielam je tu prítomný dynamický kontrast už v úvode (pppp + tmavá registrácia  16´, 8´). Fantazijná „improvizačná“ hudba pokračuje až do nástupu chorálu (pppp + svetlá registrácia  8´, 4´).
V tejto kompozícii však chorál tvorí už iba akúsi melodicko-tonálnu os celkovej štruktúry. Regerova hudba znie síce spoločne s ním, vyjadruje obsah, ale vytvára súčasne aj originálny výraz. To je veľmi citeľný a významný posun, vlastný v spracovní chorálu najmä čo do presvedčivosti - s výnimkou Bacha - nemnohým autorom.
Chorálová fúga, tentoraz však o poznanie väčšieho rozsahu ako vo „Wie schön leucht´t“ tvorí druhý - záverečný úsek skladby.
Chorálové fantázie pre organ Maxa Regera počas doby svojho vzniku prechádzali postupným vývojom, na ktorom často nebol zainteresovaný len ich autor (Straube). Napriek tomu však je možné jednoznačne tvrdiť, že si uchovali geniálnu iskru nápadov svojho tvorcu a schopnosť oslovenia poslucháčov.Mário SEDLÁR (1998)


Publikované: Wednesday, 18.07. 2012 - 13:45:28 Od: admin7

 
Súvisiace odkazy
· Viac o Hra na organe
· Ďalšie články od autora: admin7


Najčítanejší článok na tému Hra na organe:
Hra na pedáliHodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýMožnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článokSúvisiaca téma

Hra na organe

"Vybrané chorálové fantázie pre organ M. Regera" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosím zaregistrujte sa
organisti.sk
administrátori: Martin Bako - organy/organológia, Martin Puhovich - Spoločnosť priateľov organov, Rastislav Podpera - teória liturgickej hudby, Marek Klein, Matej Kubeš - technická správa serveru © 2005-2013.

Ad maiorem Dei gloriam!
Odber článkov: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd