www.organisti.sk

Stretnutie Spoločnosti priateľov organov
Publikované: Thursday, 03.01. 2013 - 11:06:16
Vec: Organy na Slovensku a vo svete


Spoločnosť priateľov organov na Slovensku (SPO), ako jediné občianske združenie svojho druhu, združujúce všetkých záujemcov o píšťalové organy, pôsobí na území Slovenska už vyše 8 rokov. Počas tohto obdobia SPO zorganizovala mnoho stretnutí spojených s prehliadkami organov na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Spoločnosti sa tiež podarilo zorganizovať organový koncert vo Zvolene (2011), a jej členovia tiež pomohli iniciovať a sprostredkovať  viaceré úspešné rekonštrukcie píšťaľových organov na Slovensku (i niekoľkých historických nástrojov).Medzi aktivity Spoločnosti patrí aj osveta v oblasti organológie a organárstva, ktorá sa realizuje formou prednášok pre členov a sympatizantov. Doteraz boli zrealizované 4 prednášky, z oblasti organológie ako i prednáška o slovenských koncertných organistoch 20. storočia. Do budúcnosti plánujeme zintenzívniť osvetové a vzdelávacie aktivity, formou prezenčného i online vzdelávania.

Jednou z najvýznamnejších aktivít, ktoré Spoločnosť priateľov organov podporuje je prevádzka portálu organisti.sk, ktorý funguje už od roku 2005 a slúži ako komunikačná platforma pre organistov a liturgických hudobníkov na Slovensku. Portál založili a stále prevádzkujú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Už dlhšiu dobu plánujeme prechod portálu na novú technológiu CMS, k tomu sú však potrebné finančné prostriedky alebo programátori-dobrovoľníci (PHP, MySQL), ktorí by boli schopní prechod zrealizovať po technickej stránke.

stretnutie v Olomouci, 2008Členmi Spoločnosti organov sú organoví nadšenci s rôznym profesionálnym profilom – od amatérskych chrámových  organistov bez formálneho hudobného vzdelania túžiacich sa dozvedieť viac o kráľovskom nástroji, cez organových nadšencov, ktorým stačí počúvať organovú hudbu v podaní iných, až po profesionálnych koncertných a liturgických organistov s vysokoškolským hudobným vzdelaním.

Pozývame vás medzi naše rady – staňte sa členmi Spoločnosti priateľov organov na Slovensku! Spoznáte nových ľudí s podobnými záujmami, získate prístup k mnohým zaujímavým nástrojom, rozšírite si svoje vedomosti z oblasti organológie a svojim členským príspevkom podporíte aj chod portálu organisti.sk.

Najbližšie stretnutie Spoločnosti priateľov organov sa uskutoční v Nitre v sobotu 12.1.2013 o 10,00 na fare Nitra-Dolné Mesto. Na programe stretnutia bude rekapitulácia aktivít roku 2012 a hlavne plánovanie daľších výletov za organmi a vzdelávacích aktivít v roku 2013. V prípade záujmu účastníkov si prehliadneme aj niektoré nitrianske organy (hlavne pre tých, ktorí sa s nimi ešte nemali možnosť zoznámiť). Tešíme sa na vás!

Martin Puhovich, Matej Kubeš

Kontakt: sposlovensko@gmail.comTento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=206