www.organisti.sk

Notový materiál na internete
Publikované: Sunday, 19.02. 2006 - 06:39:48
Vec: Hudba v liturgii


Chrámoví hudobníci či už organisti, kantori, dirigenti, speváci alebo inštrumentalisti sa často stretávajú s nedostatkom vyhovujúceho notového materiálu. Špecializované kníhkupectvá sa nachádzajú zväčša len vo väčších mestách a notový materiál je často cenovo nedostupný.

Mnoho ráz nie je k dispozícii úprava pre ten-ktorý nástroj, ktorý máte možnosť využiť v kostole, alebo nie ja vyhovujúca tónina a transponovať skladby je problém.

Našťastie existuje alternatívny zdroj nôt – internet. Na tejto celosvetovej sieti sa nachádza obrovské množstvo notového materiálu, a čo je veľmi príjemné, v mnohých prípadoch úplne zadarmo k stiahnutiu a vytlačeniu. Týka sa to hlavne diel klasikov, kde už vypršali autorské práva (vo väčšine krajín je to 70 rokov po smrti autora, resp. po smrti editora nôt), novodobých úprav diel klasikov, ktoré editor poskytuje na nekomerčné použitie bezplatne a novej tvorby.Notový materiál je na internete väčšinou uložený vo forme obrázkov (formát JPG, PNG alebo GIF) alebo ako dokument PDF, ktorý je možné otvoriť a vytlačiť pomocou programu Adobe Reader (k dispozícii na stiahnutie zadarmo zo stránky www.adobe.com). Niekedy je možné si noty prezerať či prehrávať pomocou zásuvných modulov do internetového prehliadača (napr. Sibelius Scorch). Občas je možné sa stretnúť aj s notami uloženými ako dokument niektorého notačného programu – napr. Finale, Sibelius, Noteworthy Composer, Encore atď. Tieto skladby je možné si prezrieť, prehrať či vytlačiť väčšinou len v notačnom programe, v ktorom bola skladba vytvorená.

Existuje veľké množstvo stránok s notovým materiálom, ale ako s internetom samotným, aj v tejto problematike sa nachádza veľa zavádzajúcich, skryte komerčných a neprehľadných stránok plných reklamných odkazov, ktoré dokážu užívateľa frustrovať,  až nakoniec na túto možnosť získania nôt úplne rezignuje. Preto som si dovolil pripraviť tento prehľad zdrojov nôt na internete, ktorý vám pomôže pri hľadaní. Začnime na Slovensku:

 • Jasaj http://www.geocities.com/jasaj.geo/ Táto stránka ponúka väčšinou mládežnícke spevy pre potreby chrámových zborov. Notový zápis je pre klavírny/organový sprievod s akordami pre gitaru a obsahuje aj text. Časť skladieb je usporiadaná podľa jednotlivých liturgických období. Zaujímavá možnosť je vypočuť si piesne v MIDI formáte.
 • Liturgická hudba http://liturgickahudba.szm.sk/ Stránka, ktorá zhromažďuje okrem cirkevných dokumentov a reflexií o liturgickej hudbe aj veľké množstvo notového materiálu. Ten sa sústreďuje výlučne na spevy použiteľné v liturgii v slovenskom jazyku – základné spevy omšového ordinária, medzispevy (spoločné žalmy), mariánske antifóny z JKS s novým schváleným textom, spevy k iným príležitostiam i nová tvorba ašpirujúca na zaradenie do liturgického spevníka. Stránku odborne a redakčne pripravuje Rastislav Podpera. V blízkej budúcnosti dôjde k jej spojeniu s webom www.organisti.sk, ktorý sa stáva centrom všetkých informácií o chrámovej hudbe.

Väčší výber, hlavne diela klasikov, ponúkajú pre chrámových hudobníkov zahraničné stránky. Nasledovný výber stránok s voľne šíriteľnými notami je len reprezentatívnou vzorkou internetových stránok s touto tématikou; všetky nasledujúce stránky sú v anglickom jazyku.

 • Choral Public Domain Library (CPDL) www.cpdl.org Jedna z najväčších stránok zaoberajúcich sa voľne šíriteľným notovým materiálom. V súčasnosti sa na nej nachádza takmer 8000  strán nôt zväčša chorálnej tvorby klasikov s doprovodom pre rôzne nástroje. Noty sa dajú vyhľadávať podľa hudobného obdobia (gregoriánsky chorál, renesancia, barok,...), podľa žánru – svetská, duchovná, hudobných foriem (hymnus, antifóna, koleda, atď), podľa počtu hlasov, či podľa autora a/alebo názvu skladby. Mnoho skladieb sa tu nachádza vo viacerých úpravách,  či s partmi pre rozličné doprovodné nástroje. Prispievateľmi do CPDL sú samotní internetoví užívatelia, čiže napríklad aj vy môžete prispieť vlastnou úpravou známej skladby. Užitočnou možnosťou je vypočuť si skladbu v MIDI formáte (počítačom generovaná inštrumentálna nahrávka).

      Treba však podotknúť, že väčšina notového materiálu sa nenachádza priamo na stránkach CPDL – táto stránka vás len odkáže na inú stránku (často v cudzom jazyku), z ktorej si môžete noty stiahnuť. Niekedy si treba prezrieť celú takúto stránku, kým nájdete odkaz na stiahnutie nôt, ktoré hľadáte. Vaša trpezlivosť bude však v každom prípade odmenená.

 • Mutopia http://www.mutopiaproject.org/  Všetkých takmer 600 skladieb (z toho takmer 50 pre organ) je na stránke Mutopia k dispozícii zadarmo. Jedná sa o diela klasikov, kde už vypršala autorská ochrana. Hľadať noty môžete začať kliknutím na „Browse the Archive”. Následne vám bude ponúknutá možnosť hľadať podľa autora (Composer), nástroja (Instrument) alebo štýlu (Style). Stránka disponuje aj rozšíreným vyhľadávačom (Advanced Search). Skladby sú uložené v rôznych formátoch – pre bežného užívateľa bude najprijateľnejší formát PDF s veľkosťou strany A4 (A4 .pdf file).
 • Rowy.net www.rowy.net Štvorjazyčná stránka venovaná starým edíciám (staršie ako 70 rokov) ako aj voľne šíriteľným novým edíciám klasikov. Rozsiahly notový materiál je možné vyhľadávať pomocou menu na ľavej strane – „Sheet music  Latest Additions” vám ukáže novo pridané noty za posledný týždeň či mesiac. Sekcia „Sheet music - New Editions” obsahuje nové edície diel klasikov a novú tvorbu. V podkategórii „Classic Composers“ si môžete vybrať nástroj – v pravej strane obrazovky sa vám ukáže zoznam diel. Po kliknutí na konkrétnu skladbu sa vám ukáže náhľad nôt v pravej strane obrazovky. Skladbu si môžete buď vypočuť, kliknutím na ikonku klaviatúry (formát MIDI)  alebo stiahnuť noty kliknutím na ikonku PDF. Sekcia „Sheet music - Antique Editions“ obsahuje oskenované edície staršie ako 70 rokov. V tejto sekcii sa nachádza aj podstránka „Music Theory“, na ktorej nájdete školy modulácie a chorálne predohry, medzihry a dohry od Körnera. Stránku dopĺňa sekcia Ad Libitum, v ktorej nájdete rôzne druhy notového papiera a ozdobné titulné strany nôt.
 • University of Rochester Library urresearch.rochester.edu/handle/1802/292 Kolekcia hudobnín na Eastman School of Music. Obsahuje množstvo voľne šíriteľných nôt vo formáte PDF. Skladbu môžete vyhľadať buď pomocou vyhľadávača, cez index autorov alebo index diel.
 • The Sheet Music Archive www.sheetmusicarchive.net  Na tejto stránke nájdete voľne šíriteľné edície diel klasikov pre rozličné nástroje vo formáte PDF. Skladby sú zoradené podľa skladateľov. Stránka má limit na počet stiahnutých skladieb – dve denne.
 • 8notes www.8notes.com Rozsiahla stránka s notami pre rôzne nástroje či ansámble. Noty sa dajú hľadať podľa nástroja, žánru (Genres), alebo abecedne podľa skladateľa (Artist).Táto stránka ponúka tak voľne šíriteľné noty ako aj noty na zakúpenie. Časť nôt na stránke je prístupná len členom po zaplatení členského poplatku (Members only). Zaujímavou možnosťou je prezrieť si noty v Sibelius plug-in (zásuvný modul pre váš internetový prehliadač, ktorý vám umožňuje prezerať, prehrávať či transponovať notový materiál; môžete si ho zadarmo stiahnuť z www.sibelius.com/products/scorch/ ). 8notes ponúka aj noty, ktoré sa nachádzajú na iných stránkach, napríklad v sekcii pre zobcovú flautu (Recorder) ponúka 20 skladieb plus 52 skladieb nachádzajúcich sa na externých stránkach (External music websites). Externé stránky však nie vždy fungujú a často vyžadujú členský poplatok.
 • Gregoriánsky chorál. www.indult-bonn.de/Gregorianik/gregorianik_im_pdf.htm

Pre priaznivcov chorálu bude istotne zaujímavá nemecká stránka obsahujúca množstvo gregoriánskych spevov v  troch rôznych vydaniach: Editio Vaticana, Traditio Germanica a Juxta Ritum Ordinis Praedicatorum.

 • Church Music rodeby.noteperfect.net Stránka R. Mathera, dirigenta a dlhoročného regenschoriho ponúka množstvo voľne šíriteľných diel pre zbor, sólový spev a organ. Stránka sa ovláda pomocou menu na ľavej strane. Začneme kliknutím na „Music Library“. Tu sa nachádzajú anglosaské kancionálové spevy a motetá (Anthems – Motets), nova tvorba (New Hymn Tunes), úpravy známych skladieb pre organ (Organ), responzóriové žalmy v angličtine (Responsorial Psalms), duchovná tvorba klasikov i moderných autorov vhodná pre liturgiu (Services – Settings), úpravy známych anglosaských spevov (Arrangements) a koledy (Carols). Noty sa dajú stiahnuť kliknutím na „Download SCORE“.
 • mfiles mfiles.co.uk Stránka vytvorená užívateľmi notačného softvéru Sibelius ponúka množstvo skladieb v úpravách pre rôzne nástroje. Na stiahnutie sú k dispozícii  skladby vo formáte PDF, MIDI, mfile (formát notačného programu Sibelius) i zvukové ukážky vo formáte MP3. Na stránke sa dozviete aj čo-to zo života hudobných skladateľov či o jednotlivých skladbách. K notám sa dostanete kliknutím na „Classical“ v hornom menu a potom na „Sheet Music“ v menu na ľavej strane stránky. Skladby sú zoradené abecedne podľa skladateľov.
 • Bach Cantatas www.bach-cantatas.com Milovníci Bachovej vokálnej tvorby nájdu veľké množstvo hudobného a textového materiálu na tejto rozsiahlej stránke. Okrem nôt vo formáte PDF v rôznych úpravách sa tu nachádzajú aj komentáre a diskusie k jednotlivým kantátam i iným vokálnym dielam, preklady ich textu do viacerých svetových jazykov, diskografia nahrávok i kvalitné zvukové ukážky jednotlivých diel. K notám sa dá najjednoduchšie dostať kliknutím na „Cantatas“ v navigačnom menu po ľavej strane.Dostanete sa do indexu kantát zoradených podľa opusového čísla BWV. Kliknutím na „Recordings“ pri príslušnej kantáte sa dostanete na stránku obsahujúcu detailné informácie o kantáte, preklady jej textu, notový materiál (Scoring), komentáre (Commentaries), zvukové ukážky (Music) i diskografiu nahrávok tej-ktorej kantáty (Recordings).
 • Great Bach www.greatjsbach.net Kórejská stránka venovaná J.S. Bachovi. Okrem množstva informácii v kórejčine obsahuje aj kompletné dielo J.S. Bacha. K notám sa dostanete kliknutím na ružové písmeno W. Noty (Score)sú uložené vo formáte PDF. K dispozícii sú aj MIDI a MP3 (Recording) nahrávky skladieb. Prehrávanie skladbieb však nefunguje v internetovom prehliadači Mozilla Firefox.

Ak ste stále nenašli čo hľadáte, nezúfajte; existuje ešte jeden alternatívny spôsob vyhľadávania nôt: Google. Najväčší internetový vyhľadávač dokáže okrem iného vyhľadať aj súbory vo formáte PDF vyhovujúce zadaným kritériám. My využijeme skutočnosť, že noty na internete sú často uložené práve v tomto formáte.

Ako na to? Po otvorení stránky vyhľadávača (www.google.sk) klikneme na „Rozšírené vyhľadávanie“. Do vyhľadávacieho okienka „s presnou frázou“ napíšeme názov skladby. Do okienka „so všetkými slovami“ môžeme (ale nemusíme) napísať meno skladateľa. Pri položke „formát súboru“ vyberieme „iba“ a „Adobe Acrobat PDF (.pdf)“ Teraz môžeme stlačiť tlačítko „Vyhľadať v Google“. Samozrejme, nie všetky súbory nájdené Google-om budú relevantné. Okrem nôt sa najčastejšie stretneme s programami koncertov, či katalógmi hudobnín. Tieto však často ľahko rozoznáme už pri zobrazení výsledkov s náhľadmi stránok – pokojne môžeme vynechať stránky, kde sa objavujú mená viacerých skladateľov a skladieb, symboly mien – $, €, či zmienka o programe, recitáli, bohoslužbách (services) atď.

Ak ste dostali príliš veľa irelevantných odkazov, je možné z vyhľadávania vylúčiť stránky obsahujúce konkrétne slová. Do okienka „bez slov“ môžeme napísať napríklad program* concert recital service catalog list čím vo výsledkoch vyhľadávania čiastočne eliminujeme výskyt dokumentov obsahujúcich program koncertov, recitálov, bohoslužieb či katalógy hudobnín. Hviezdička (*) za slovom „program“ je zámerná – zabezpečí, že z vyhľadávania budú vynechané dokumenty obsahujúce rôzne tvary slova program – napr. „programme“ či „programa“. S kľúčovými slovami, ktoré nemá dokument obsahovať treba však pracovať opatrne; ak noty obsahujú napríklad inštrukcie k interpretácii skladby a vyskytuje sa v nich niektoré zo zakázaných slov, môže sa stať že Google daný dokument z vyhľadávania vylúči napriek tomu, že je relevantný.

Veľa šťastia pri hľadaní notového materiálu na internete želá

Matej Kubeš.

 Tento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=7