Home
Úvodná stránka
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Forums
Fórum
Your Account
Váš účet
Navigačné menuKto je online
Momentálne je 913 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.

Ste anonymný užívateľ. Môžete sa zdarma zaregistrovať tu


Dispozícia

Raková (Rakova) - farský kostol

Farnosť: Raková
Kostol: Narodenia Panny Márie
Organár: Gebrüder Rieger (Budapest), Opus 2086 (2090)
Rok postavenia: 1919
Traktúra: pneumatická
Vzdušnice: kuželkové
Počet manuálov: 2
Počet registrov: 18/12

Dispozícia:

I. Hauptwerk (C – f3):

Bourdon 16´ (C – h2 drevo kryté/Holz, gedeckt, c1-h2 nové píšťaly z r. 2007 / neue Pfeifen aus dem Jahr 2007)
Principal (Ds – A, H – a0 v prospekte/im Prospekt)
Bourdon (ext. z/aus Bourdon 16´)
Gamba (v súčasnosti/heute 2 2/3´ poloha/Lage)
Salicional
Octava (ext. z/aus Principal 8´)
Csöfuvola (Rorhflöte)
Dolce (ext. zo/aus Salicionál 8´)
Cornet  3 – 4 sz. 2 2/3

II. Schwellwerk (C – f3/f4):

Hegedüprincipal (Geigenprinzipal)
Flûte harmonique (v súčasnosti/Heute 4´ poloha/Lage), 2007 - veľká oktáva odstránená/die Große Oktave enfernt
Aeolina
Vox coelestis od c0 register je jednoradý, zapína aj reg. Aeolina 8´ / ab c0 ist das Register einfach, die Registerwippe schaltet auch Aeolina 8 '
Flûte travers (ext. z/aus Flûte harmon. 8´) - v súčasnosti/heute 2´ poloha/Lage, 2007, fis3-g4 z nepôvodných píšťal/aus nicht originale Pfeifen
Violino (ext. z/aus Aeolina 8´) 

Pedál (C – d1):

Subbass 16´
Violon 16´ (c0-a0 v prospekte/im Prospekt)
Cello (ext. z/aus Violon 16´) 

Spojky/Koppeln:

II-I, II-I Super, II-I Sub, I-P, II-P 

Hracie pomôcky / Spielhilfen:

Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti

Kivaltó/vypínač/Auslöser, Crescendo – kikap/zapnúť/Walze ein., bekap/vypnutie/Walze aus.

AAP – stále funkčný/Piano Pedal - immer an (Subbass 16´ II-P)

Poznámky/Anmerkungen:
Organová skriňa je vyhotovená v novogotickom slohu.

Posledná generálna oprava organa prebehla v roku 2007. Práce realizovali Organárske dielne R&M Muška Žilina. Register Gamba bol v r.2007 posunutý o 7 poltónov, odstránené boli int. valčeky a sláč. brady.

Kornet na I. manuáli - jedná sa o Mixtúru, v celom rozsahu 4-násobnú, zloženie: 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 1´, repetície na f2 na 4´ 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 

Redakčná poznámka / Redaktionelle Anmerkung:

Jedná sa o jeden z posledných nástrojov, ktoré boli dodané na územie Slovenska z budapeštianskej filiálky firmy Gebrüder Rieger. Po vzniku Československa boli nástroje určené pre Slovensko (istotne aj kvôli colným a politickým dôvodom) vyrábané znovu v materskom závode v Krnove, kde sa prestali vyrábať po otvorení filiálky v Budapešti v roku 1894. Tiež sa jedná aj o jeden z posledných nástrojov, ktoré majú výrobcu označeného ako "Rieger Ottó, Budapest". Toto označenie používala len budapeštianska filiálka od prevzatia firmy Ottom Riegerom mladším po r. 1905 (po smrti Gustava Riegera) až do smrti Otta Riegera ml. v roku 1920. Materský závod v Krnove v tomto období vždy na hracích stoloch uvádzal názov "Gebrüder Rieger, Jägerndorf". Po roku 1920 aj budapeštianska filiálka používala jednotný názov firmy na hracích stoloch - t.j. "RIEGER".

Je veľká škoda, že nielen tento nástroj, ale aj mnoho iných romantických dvojmanuálových organov firmy Rieger, neunikol snahe "barokizovať" dispozíciu, čím však bola vážne narušená integrita už dnes pamiatkového nástroja.

Das Orgelgehäuse ist im neugotischen Stil gehalten. Die letzte Generalreparatur der Orgel wurde 2007 durchgeführt. Die Arbeit wurde von den R & M Muška Orgelwerkstätte in Žilina durchgeführt. Die Gamba wurde um 7 Halbtönen verschoben, die Rollenbärte und Streicherbärte wurden enfernt.

Der "Kornet" is eigentlich eine 4-fach Mixtur. Zusammensetzung: 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 1´, repetiert auf Ton f2: 4´ 2 2/3´ 2´ 1 1/3´ 

Es ist eines der letzten Instrumente, die von der Budapester Gebrüder Rieger in die Slowakei geliefert wurden. Nach der Gründung der Tschechoslowakei wurden die Orgeln für die Slowakei (sicherlich aus zollrechtlichen und politischen Gründen) in der Jägerndorfe-Fabrik hergestellt, wo sie nach der Eröffnung einer Filiale in Budapest 1894 nicht mehr hergestellt wurden. Sie ist auch eines der letzten Instrumente Hersteller als "Rieger Ottó, Budapest" bezeichnet. Diese Markeirung wurde nur von der Budapester Filiale aus der Übernahme von Ottom Rieger verwendet, 1905 (nach Gustav Riegers Tod) bis zum Tod Otto Riegers jun. Bis Jahr 1920 wurde von der Hauptbetrieb in Jägerndorf auf den Spieltischen die "Gebrüder Rieger, Jägerndorf" Markierung benutzt. Nach 1920 verwendete die Budapester Filiale auch den einheitlichen Namen der Firma auf den Spieltischen - d.h. "RIEGER".

Es ist schade, dass nicht nur dieses Instrument, sondern viele andere romantische zweimanualige Rieger-Orgeln, die gut gemeinten Versuche, zu "barokisieren" seine Dispositionen entging nicht, das war jedoch ernsthaft die Integrität des jetz Denkmales Instrumentes untergraben.

Rakova_Spieltisch.jpg

Rakova_Spieltisch_Detail.jpg

Pridané: 25. May 2018
Recenzent:Filip Harant

Súvisiaci odkaz: Raková - farský kostol Narodenia PM
Kliknutí: 809

  

[ Návrat na zoznam organov | Poslať komentár ]

organisti.sk
administrátori: Martin Bako - organy/organológia, Martin Puhovich - Spoločnosť priateľov organov, Rastislav Podpera - teória liturgickej hudby, Marek Klein, Matej Kubeš - technická správa serveru © 2005-2013.

Ad maiorem Dei gloriam!
Odber článkov: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd